strona głównaMedyk kształci w roku szkolnym 2014/2015 na kierunkach

Forma dzienna

Technik farmaceutyczny - 2 lata nauki
Technik masażysta - 2 lata nauki
Terapia zajęciowa - 2 lata nauki
Opiekunka dziecięca - 2 lata nauki
Opiekun medyczny - 1 rok nauki

Forma stacjonarna - wieczorowa

Technik masażysta - 2 lata nauki
Opiekunka dziecięca - 2 lata nauki

Forma zaoczna (co 2 tygodnie)

Opiekun medyczny - 1 rok nauki
Technik usług kosmetycznych - 2 lata nauki
Technik sterylizacji medycznej - 1 rok nauki

Forma weekendowa

Terapia zajęciowa - 2 lata nauki
Ortoptystka - 2 lata nauki

Kurs kwalifikacyjny

Opiekun medyczny


Absolwenci po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Kształcenie obejmuje: przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenie praktyczne. To ostatnie organizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia teoretyczne i laboratoryjne prowadzone są w salach lekcyjnych, laboratoriach i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt salach przedmiotowych. Ponadto, słuchacze mogą uczestniczyć w zajęciach nadobowiązkowych Szkolnego Naukowego Koła Ratownictwa Medycznego oraz Szkolnego Naukowego Koła Technika Masażysty.

Z zasobów biblioteki szkolnej, czytelni oraz Centrum Multimedialnego korzystać mogą:

- Pracownicy oraz słuchacze szkoły
- Osoby spoza szkoły (regulamin dostępny w dziale biblioteka).

Pracownicy oraz słuchacze szkoły współpracują z:

- Wolontariatem i PCK
- Fundacją "Czarnoziem na Soli"
- Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta "Bank Żywności"


Więcej o bezinteresownej działalności szkoły można przeczytać w dziale O szkole.