strona główna

Ogłoszenie Rekrutacja

„Medyk” rozpoczyna rekrutację, zdobądź zawód z przyszłością

    Inowrocławski „Medyk” głęboko wrósł w tradycję miasta. Specjalizując się od pokoleń   w kształceniu w zawodach medycznych i społecznych, utrzymując bardzo wysoką renomę. Osiąganie wysokich wyników w nauczaniu jest możliwe dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej.

  Dlatego jeśli chcesz podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe zapraszamy do nauki w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Ofertę edukacyjną kierujemy do młodzieży oraz osób dorosłych i pracujących. Nauka w szkole jest bezpłatna. Szkoła pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego, kadra pedagogiczna posiada uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w zawodach medycznych.  Jest to jednocześnie gwarantem lepszego przygotowania młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

    Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Inowrocławiu informuje, że od 5 maja rusza rekrutacja na wszystkie kierunki  i formy kształcenia oraz kursy kwalifikacyjne. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy      ul. Gabriela Narutowicza 53.

  Rekrutacja do szkoły obejmuje absolwentów posiadających wykształcenie średnie. Matura nie jest wymagana. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy, zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 

  • ukończenia szkoły średniej;
  • podanie (pobrane w sekretariacie szkoły, lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły);
  • 2 fotografie;
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (skierowanie na badanie lekarskie wydaje szkoła po złożeniu dokumentów, badanie jest bezpłatne);

  W roku szkolnym 2016/2017 prowadzony jest nabór kandydatów na następujące kierunki:


TECHNIK MASAŻYSTA –   forma dzienna i wieczorowa   (2 lata nauki)         

TERAPIA ZAJĘCIOWA  –   forma dzienna i weekendowa  (2 lata nauki)

OPIEKUN MEDYCZNY – forma dzienna i zaoczna (1 rok nauki)

TECHNIK FARMACEUTYCZNY – forma dzienna i weekendowa (2 lata nauki)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – forma zaoczna (2 lata nauki)

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – forma zaoczna (1 rok nauki)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA – forma dzienna i weekendowa (2 rok nauki)

Nowe kierunki:

ORTOPTYSTA/ORTOPTYSTKA – forma dzienna i weekendowa (2 lata nauki)

TECHNIK OPTYK – forma stacjonarna-wieczorowa  (2 lata nauki)

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG –  forma dzienna (2,5 lata nauki)

PROTETYK SŁUCHU – forma dzienna i weekendowa oraz zaoczna (2 lata nauki)

  Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację na rynku pracy w Centrum rozpoczęto kształcenie w formie kursów kwalifikacyjnych. W roku szkolnym 2016/2017 zamierzamy otworzyć nabór na kursy kwalifikacyjne,  skierowane do osób posiadających wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Stworzy to możliwość uzyskania nowych kwalifikacji w zawodzie:

OPIEKUN MEDYCZNY

Kurs kwalifikacyjny skierowany do osób z wykształceniem średnim, który umożliwi podniesienie posiadanych kwalifikacji:

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA