strona główna

ogl

"Medyk" rozpoczyna rekrutację,
zdobądź zawód z przyszłością

     Inowrocławski "Medyk" głęboko wrósł w tradycję miasta. Specjalizując się od pokoleń w kształceniu w zawodach medycznych i społecznych utrzymując bardzo wysoką renomę. Osiąganie wysokich wyników w nauczaniu jest możliwe dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej.

Dlatego jeśli chcesz podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe zapraszamy do nauki w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Ofertę edukacyjną kierujemy do młodzieży oraz osób dorosłych i pracujących. Nauka w szkole jest bezpłatna. Szkoła pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego, kadra pedagogiczna posiada uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zawodach medycznych. Jest to jednocześnie gwarantem lepszego przygotowania młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

     Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu informuje, że od 20 kwietnia rusza rekrutacja na wszystkie kierunki i formy kształcenia oraz kursy kwalifikacyjne. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Narutowicza 53.

     Rekrutacja do szkoły obejmuje absolwentów posiadających wykształcenie średnie. Matura nie jest wymagana. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy, zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej;
- podanie (pobrane w sekretariacie szkoły, lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły);
- 2 fotografie;
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (skierowanie na badanie lekarskie wydaje szkoła po złożeniu dokumentów, badanie jest bezpłatne);

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzony jest nabór kandydatów na następujące kierunki:

TECHNIK FARMACEUTYCZNY - forma dzienna i weekendowa (2 lata nauki)
TECHNIK MASAŻYSTA - forma dzienna i wieczorowa (2 lata nauki)
OPIEKUNKA DZIECIĘCA - forma dzienna i weekendowa (2 lata nauki)
TERAPIA ZAJĘCIOWA - forma dzienna i weekendowa (2 lata nauki)
OPIEKUN MEDYCZNY - forma dzienna i zaoczna (1 rok nauki)
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - forma dzienna i zaoczna (2 lata nauki)
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ - forma zaoczna (1 rok nauki)

Nowe kierunki:

ORTOPTYSTA/ORTOPTYSTKA - forma dzienna i weekendowa (2 lata nauki)
TECHNIK OPTYK - forma stacjonarna (2 lata nauki)

     Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację na rynku pracy zamierzamy w roku szkolnym 2015/2016 otworzyć nabór na kurs kwalifikacyjny, skierowany do osób posiadających wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Stworzy to możliwość uzyskania nowych kwalifikacji w zawodzie:

OPIEKUN MEDYCZNY

     Kurs kwalifikacyjny skierowany do osób z wykształceniem średnim, który umożliwi nabycie kwalifikacji w zawodzie:

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA