technik elektroradiolog - TE


   Do zadań technika elektroradiologa, należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny, Mammografia, Badania Naczyniowe) jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, Audiometria, Spirometria), a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.


  W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

  Technik elektroradiologa współdziała w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, troszczy się o pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Technik elektroradiolog posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obsługi aparatury medycznej,
 • wykonywania określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, radiologia zabiegowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia, medycyna nuklearna), jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, audiometria, spirometria),
 • sprawowania kontroli nad aparaturą medyczną,
 • współdziałania w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce.

   Technik elektroradiolog to osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki obrazowej i diagnostyki elektromedycznej oraz metod radioterapeutycznych.

 Organizacja nauki:

  Nauka trwa 2,5 roku (pięć semestrów). Kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologa,. Nauka prowadzona jest w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń w pracowniach specjalistycznych,  praktycznej nauki zawodu.

Program zajęć obejmuje:

 • zarys psychologii z elementami etyki,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia,
 • anatomia, fizjologia, patologia,
 • język migowy,
 • fizyka i aparatura w elektroradiologii,
 • ochrona radiologiczna,
 • diagnostyka obrazowa,
 • diagnostyka elektromedyczna,
 • radioterapia,
 • anatomia radiologiczna,
 • diagnostyka i terapia w elektroradiologii,
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • język obcy w ochronie zdrowia,
 • wychowanie fizyczne,
 • praktyka zawodowa.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę przy obsłudze aparatów elektromedycznych i badaniach diagnostycznych w:

 • pracowniach diagnostyki rentgenowskiej,
 • pracowniach radiologii zabiegowej,
 • przychodniach, szpitalach,
 • sanatoriach,
 • zakładach radioterapii,
 • pracowniach diagnostyki elektromedycznej prowadzącej badania: audiometryczne, ultradźwiękowe, elektrokardiologiczne, elektroencefalograficzne, elektromiograficzne, okulograficzne.

Pliki do pobrania:


Elektroradiolog w obiektywie