terapeuta zajęciowy - TZ


Terapeuta zajęciowy to nowy zawód bardzo potrzebny i poszukiwany. Terapeuci zajęciowi są cennymi członkami zespołów terapeutycznych wszędzie tam gdzie występują choroby przewlekłe np.: w chirurgii, neurologii, reumatologii, kardiologii itd. Terapeuta zajęciowy wykonuje swe zadania usprawniając fizycznie, psychicznie i społecznie, przywracając osobom niepełnosprawnym zdolność do samodzielnego życia.


Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu terapeuty zajęciowego. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • sanatorium,
 • domu pomocy społecznej,
 • domu dziennego pobytu,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • szpitalu.

Program zajęć obejmuje:

 • socjologię,
 • psychologię,
 • pedagogikę,
 • anatomię i fizjologię,
 • patologię z zarysem chorób klinicznych,
 • rehabilitację,
 • terapię zajęciową,
 • pracowanię terapii zajęciowej,
 • wychowanie fizyczne,
 • informatykę,
 • zajęcia praktyczne.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego,
 • świetlicach środowiskowych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach pomocy społecznej,
 • oddziałach psychiatrycznych i innych oddziałach szpitalnych.

Terapeuta zajęciowy posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • właściwego doboru w wykonywaniu podstawowych ćwiczeń leczniczych uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta,
 • komunikowania się z pacjentem,
 • usprawniania fizycznego, psychicznego oraz społecznego,
 • wykorzystywania różnych form terapii arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, chromoterapia, dramatoterapia, ludoterapia, poezjoterapia, dogoterapia.

Zawód terapeuty zajęciowego jest bardzo młodą dziedziną medyczną, który przyczynia się do usprawnienia poprzez zastosowanie określonych czynności, pracy i rekreacji. W ogólnym znaczeniu terapia zajęciowa to: celowe działania rehabilitacyjne.


Pliki do pobrania:


Terapia Zajęciowa w obiektywie