wydarzeniaUroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011


Rok szkolny 2010/2011 uroczyście rozpoczęto dnia 1 września. Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi oraz nowi jak i zeszłoroczni słuchacze zgromadzili się w auli gmachu szkoły przy ul. Narutowicza 53.

Powitała ich ciepłym słowem Pani Dyrektor Urszula Majewska. Podkreślając wagę i znaczenie wiedzy, zwróciła uwagę na jej szczególny charakter w zawodach społecznych i medycznych, gdzie wiedza służy nie tylko osobie, która ją posiada ale jest wartością, którą trzeba dzielić się z innymi.