wydarzenia



Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013


Rok szkolny 2012/2013 uroczyście rozpoczęto 3. września. Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi oraz nowi jak i zeszłoroczni słuchacze zgromadzili się w auli gmachu szkoły.

Dyrektor szkoły Urszula Majewska powitała wszystkich zebranych ciepłymi słowami, życząc dużo zapału do pracy oraz wytrwałości. Podkreślając wagę i znaczenie wiedzy, zwróciła uwagę na jej szczególny charakter w zawodach społecznych i medycznych.

W czasie uroczystości przedstawieni zostali również opiekunowie pierwszych roczników.