wydarzeniaUroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014


W Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu 2 września uroczyście rozpoczęto rok szkolny 2013/2014. „Medyk” w tym roku rozszerzył ofertę edukacyjną o formy wieczorowe oraz zaoczne. Naukę rozpoczęli uczniowie oraz słuchacze w 14. oddziałach.

Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi oraz nowi, jak i zeszłoroczni słuchacze zgromadzili się w auli gmachu szkoły przy ul. Narutowicza.

Pani Dyrektor Urszula Majewska powitała zebranych i życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym. Podkreślając wagę i znaczenie wiedzy, zwróciła uwagę na jej szczególny charakter w zawodach społecznych i medycznych. Pani Dyrektor przedstawiła opiekunów pierwszych roczników.

Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.