wydarzeniaUroczyste wręczenie indeksów


   Uroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszych roczników odbyło się 25 października i  5 listopada. W pierwszej kolejności indeks otrzymali uczniowie kierunków dziennych następnie wieczorowych oraz zaocznych.

   Pani dyrektor Urszula Majewska powitała wszystkich w gronie społeczności Centrum, nakreśliła właściwą postawę ucznia, życząc wytrwałości oraz cierpliwości, podkreśliła również znaczenie odpowiedzialności za podjętą w przyszłości pracę.

   Następnie każdy uczeń osobiście odebrał indeks i gratulacje od Pani dyrektor Centrum i wychowawcy klasy.

   Po otrzymaniu indeksu, wobec wszystkich zgromadzonych uczniowie oraz słuchacze klas pierwszych złożyli ślubowanie zobowiązujące do godnego reprezentowania Centrum oraz wybranego zawodu.

   Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Aleksandry Kowalczyk słuchaczka kierunku technik sterylizacji medycznej.

   Życzymy wszystkim wysokich wyników w nauce, zrealizowania planów osobistych, zawodowych oraz ukończenia nauki na wybranym kierunku.