wydarzeniaPodsumowanie akcji „Pomagamy zwierzakom”


   Dziękujemy za aktywny udział w zbiórce pod hasłem „Pomagamy zwierzakom”, jak zawsze możemy liczyć na Waszą ogromną wrażliwość i liczne dary. W okresie od września do października udało nam się zebrać: 50 kilogramów karmy dla  zwierząt.

   Koordynatorami  akcji były uczennice z wydziału opiekunka dziecięca, opiekunami mgr Monika Kurzawa, mgr Monika Kwaśniewska-Adryan.

   Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom DZIĘKUJEMY!