wydarzeniaSpotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o...”


   Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o...”  Monika Kurzawa oraz Monika Kwaśniewska-Adryan, zaprosiły społeczność szkolną do udziału w zajęciach  edukacyjnych, realizowanych  w ramach obchodów  Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Podobnie jak w latach minionych spotkania miały charakter cykliczny, odbyły w listopadzie i grudniu.

   Dni poświęcone zagadnieniu - „starzenia się” były  okazją do  kształtowania społecznego postrzegania osób starszych, którym należy się szacunek, uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia.

   Spotkania składały się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowane zostały  problemy osób starszych, ich rodzin na podstawie opisu przypadku -  choroby Alzheimera . W drugiej części wyświetlono film pt.: "Mama Gógó". Film opowiadał historię starszej kobiety, u której zdiagnozowano  tę chorobę. 

   Młodzież  aktywnie uczestniczyła  w dyskusji. Miała również okazję do zapoznania się z przygotowaną wystawą książek związanych z omawianym tematem.

   Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60 roku życia. Szacuje się, że  w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. W związku z tym konieczne jest ciągłe poszerzanie wiedzy o procesach starzenia się organizmu oraz  o biologicznych, medycznych i społecznych konsekwencjach tego procesu i możliwościach wspierania osób starszych.    

   Wiedza zdobyta w czasie wykładu pozwoli na prawidłowe sprawowanie opieki nad osobami chorymi oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie godnego życia seniorom.