wydarzeniaPromocja „Medyka” podczas „Święta Szkoły”


   Podczas obchodów Święta Szkoły, które odbyły się dnia 13.05.2016r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie, uczniowie kierunku opiekun medyczny: Anna Pawłowska, Łukasz Przybylski, Mateusz Karólewski wraz z nauczycielami: mgr Elżbieta Orzechowska i Maria Barszczak zorganizowali pokazy udzielania pierwszej pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia. Najmłodsze pokolenie aktywnie uczestniczyło w pokazach, udzielając pierwszej pomocy w sytuacjach pozorowanych. Uczniowie szkoły podstawowej nauczyli się opatrywać rany, unieruchamiać złamania, udzielać pomocy w oparzeniach oraz przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową.

   Zarówno kadra nauczycielska szkoły podstawowej jak i uczniowie mieli okazję zbadać ciśnienie tętnicze krwi oraz uzyskać porady odnośnie obowiązujących norm ustalonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

   Dzieci,  które aktywnie uczestniczyły w warsztatach udzielania pierwszej pomocy otrzymały Dyplomy Małego Ratownika.

   Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie.