wydarzeniaMłodzież z „Medyka” pomaga


   Medyczno –Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Inowrocławiu od wielu lat aktywnie współpracuje z Przedszkolem Integracyjnym „Słoneczko” w Inowrocławiu oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

   Już po raz piętnasty, 18 maja  odbyła się  mini spartakiada „Ja też potrafię”. W sportowych konkurencjach rywalizowały dzieci z przedszkoli. Wśród konkurencji zawodnicy mieli do wykonania m.in. rzuty do celu, przejście przez tunel.

   Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali wolontariusze z „Medyka”. Nasi uczniowie z kierunku:  technik masażysta,  terapia zajęciowa , opiekunka dziecięca oraz  opiekun medyczny byli wsparciem dla dzieci w trakcie wykonywania wszystkich konkurencji sportowych. Brali też  czynny udział w przygotowaniu imprezy sportowej jak również zadbali o miłą atmosferę w trakcie zabaw.

   Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy asystowali dzieciom w czasie spartakiady.

   W czasie tegorocznych zawodów opiekę nad wolontariuszami sprawowali nauczyciele Medyczno –Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Inowrocławiu.