wydarzenia„Mali ratownicy”


   Dzieci od najmłodszych lat, muszą mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Często się zdarza, że dorosłe osoby albo nie wiedzą, albo w stresie zapominają, co robić. Tylko długotrwałe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli w przyszłości przynieść wymierne efekty.

   Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu  stwarza  możliwość kształcenia właściwych nawyków u dzieci, licząc, że w przyszłości, udzielenie pierwszej pomocy, nie będzie dla nich stanowiło bariery trudnej do pokonania.

   Tym razem młodzież z kierunku technik masażysta: Sara Rejman, Żaneta Dudziak oraz Asia Piekut, 20 maja gościły  w Szkole Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach, gdzie przeprowadziły w klasach pierwszych zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy. Do zajęć młodzież przygotowała mgr Monika Kurzawa.

   Na początku dzieci uważnie wysłuchały jak istotne są pierwsze chwile w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz jak należy się w takiej sytuacji zachować. Przy okazji uczniowie przeszli krótki kurs wzywania pomocy oraz rzetelnego przekazywania informacji dotyczących nieszczęśliwego zdarzenia. Następnie, pod kierunkiem, każdy z uczestników mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantomów oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.

   Dzieci z prawdziwym zaangażowaniem przystępowały do zajęć motywowane faktem,  iż wiedza o tym, jak należy nieść pomoc, może uratować czyjeś życie. Na potwierdzenie odbytego szkolenia uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom.