wydarzeniaZajęcia terenowe z farmakognozji


   W ramach  zajęć z farmakognozji słuchacze kierunku technik farmaceutyczny uczestniczyli w  ćwiczeniach, które odbyły się w Parku Solankowym w Inowrocławiu. Organizatorem zajęć był nauczyciel przedmiotu mgr Ewelina Miturska- Maj.

   Celem zajęć było zapoznanie ucznia z naturalnym środowiskiem roślin. Słuchacze podczas ćwiczeń mogli również zaznajomić się z równymi gatunkami roślin, zrozumieć podstawowe mechanizmy adaptacji organizmów do środowiska.

   Na początku zajęć uczestnicy zostali podzieleni na zespoły, każdy zespół miał za zadanie odnaleźć i oznaczyć spotkane rośliny.  Korzystając z atlasów oraz sprzętu fotograficznego. uczniowie kompletowali dokumentację z wykonywanego ćwiczenia. Po upływie określonego czasu na umówiony sygnał wszyscy zbierali się w ustalonym miejscu. Przedstawiciele zespołów złożyli ustne sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia prezentując całej grupie zebrane okazy roślin, opisując siedlisko występowania oraz charakterystyczne cechy danego gatunku rośliny. Wszystkie cele zostały zrealizowane, każdy uczestnik zajęć poznał nowe gatunki roślin, co będzie bardzo przydatne przy zbieraniu i oznaczaniu roślin do zielnika.