wydarzeniaUroczyste pożegnanie absolwentów oraz zakończenie roku szkolnego


   Uroczyste pożegnanie absolwentów „Medyka” oraz zakończenie roku szkolnego 2015/2016, odbyło się 22 czerwca w auli budynku szkoły. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, odśpiewania hymnu, po czym głos zabrała dyrektor Centrum Pani Urszula Majewska.

   Pani dyrektor podziękował za zaangażowanie w życie szkoły. Przypomniała absolwentom, że największym skarbem jest wiedza. Podkreśliła, że należy się wciąż rozwijać pracując nad własnym warsztatem.

   Akademii towarzyszyła podniosła chwila, zmiana składu Pocztu Sztandarowego. Jako pierwsi świadectwa ukończenia szkoły z rąk Pani Dyrektor otrzymali uczniom z najlepszymi wynikami w nauce, którym wręczono dyplomy oraz nagrody. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie świadectwa ukończenia szkoły każdemu absolwentowi. Dyplomy oraz nagrody otrzymali uczniowie klas pierwszych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz aktywnie angażowali się w życie szkoły i środowiska.

   Wszyscy absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenia będące zobowiązaniem, co do etycznego i odpowiedzialnego wykonywania przyszłego zawodu.

   Prowadząca uroczystość pożegnała absolwentów życząc im spełnienia marzeń, wytrwałości w dążeniu do celu a przede wszystkim zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

   W imieniu wszystkich absolwentów słowa podziękowania, dyrekcji, nauczycielom oraz  wychowawcom za trud, cierpliwość i wyrozumiałość wyraziła Pani Anna Bejgrowicz. Podziękowaniom nie było końca były życzenia, kwiaty, pamiątkowe fotografie i łzy rozstania.