wydarzeniaTargi Edukacji i Pracy


   W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu, Młodzieżowe Centrum Kariery oraz  Hufiec Pracy, 9 września zorganizowały Targi Edukacji i Pracy pt.:  „Drogowskazy do nauki i pracy”.

   Głównym założeniem targów było zapoznanie uczestników z bogatą ofertą edukacyjną placówek szkolnych, instytucji szkoleniowych, organizacji zajmujących się edukacją oraz pracodawcami różnych branż, promujących  działania na rzecz zatrudnienia. Wśród zaproszonych gości znalazła się również nasz szkoła Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nauczyciele: mgr Barbara Ruczkowska, mgr Maria Barszczak, mgr Anna Dobecka  wraz z uczniami: II roku opiekunka dziecięca oraz II roku technik masażysta, przedstawili bogatą ofertę edukacyjna szkoły. Młodzież dokonywała pomiaru RR (ciśnienia tętniczego krwi) i  udzielała porad z zakresu masażu. Odbyły się również pokazy udzielania pierwszej pomocy (RKO). W spotkaniu licznie uczestniczyła młodzież ucząca się i poszukująca pracy, absolwenci wchodzący na jej rynek, osoby bezrobotne oraz zainteresowane planowaniem swojej kariery zawodowej i samorozwojem.