wydarzeniaKurs


    Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy organizując kursy i szkolenia poszerzające wiedzę i doskonalące umiejętności naszych uczniów i słuchaczy. „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową” oraz „Odleżyny- profilaktyka i postępowanie pielęgnacyjne” to tematy szkoleń, które odbyły się dnia 15 marca 2017 roku. Skierowane były one do uczniów i słuchaczy kierunków takich jak opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta. Szkolenia zorganizowały mgr Longina Zagórska i mgr Agata Pasternak. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w obu szkoleniach.