wydarzeniaProfilaktyki chorób nowotworowych


   W ramach obchodów Dnia Walki z Rakiem słuchacze „Medyka” w dniu 25.03.2017 roku uczestniczyli w seminarium dotyczącym „Profilaktyki chorób nowotworowych”. Wykład na temat „Profilaktyka nowotworów narządów rodnych u kobiet” przedstawiła uczennica kierunku opiekunka dziecięca Weronika Prill, pod kierunkiem dr Anny Basy i mgr Marii Barszczak.

  Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi słuchaczy na istotę problemu oraz profilaktykę kobiecych chorób nowotworowych. Po spotkaniu odbiorcy wypełnili anonimowy kwestionariusz ankiety, w którym mieli możliwość zasugerowania kolejnego tematu wykładu.

   W spotkaniu edukacyjnym udział wzięli słuchacze kierunków: opiekun medyczny, I rok usług kosmetycznych, I rok opiekunka dziecięca i technik elektroradiolog.