wydarzeniaMłodzieżowe Seminarium Ratownictwa „Zdążyć z pomocą”


   Każdy z nas może  być świadkiem zdarzenia i reagować niosąc pomoc. Trzeba jednak wiedzieć, jak działać w tym zakresie. Z myślą o bezpieczeństwie i edukacji we wtorek 4 kwietnia 2017  roku  Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego było współorganizatorem wraz z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu Młodzieżowego Seminarium Ratownictwa „Zdążyć z pomocą”.

   Uczennice Weronika Prill, Joanna, Pietruszka, Milena Lach oraz Katarzyna Waszkiewicz  pod kierunkiem nauczycieli  Agaty Pasternak i Moniki Kurzawy omówiły zasady  udzielania  pierwszej  pomocy i zaprezentowały rodzaje ran oraz obrażeń, które zdarzają się najczęściej.  Młodzież  aktywnie uczestniczyła w panelu warsztatowym. Podczas seminarium, gimnazjaliści brali  udział w wielu pokazach i ćwiczeniach, co dało im możliwość przyswajania potrzebnej wiedzy.

   Społeczność „Medyka” już po raz kolejny  podzieliła się doświadczeniem, edukując społeczność lokalną w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.