wydarzeniaMedyk na Targach Pracy w Żninie


    Starosta Żniński i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie zorganizowali 6.04.2017 roku „Powiatowe Targi Pracy i Edukacji”.  Wśród zaproszonych gości nie zabrakło ekipy reprezentującej nasze Centrum.  Słuchacze wydziału technik masażysta:  Joanna Dokładna,  Małgorzata Kwiatkowska, Szymon Witkowski oraz opiekunowie mgr Anna Dobecka i mgr Elżbieta Orzechowska, mieli możliwość zaprezentowania bogatej oferty naszej szkoły,  pokazów udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

   Udział w targach pozwolił licznie zgromadzonym zapoznać  się z możliwościami kształcenia, obraniem właściwego kierunku w planowaniu kariery zawodowej, dokonać przeglądu ofert pracy, poznać wymagania i oczekiwań stawianych przez pracodawców. Była to również znakomita okazja do wymiany informacji, nawiązanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi i podmiotami związanymi z rynkiem pracy.