wydarzeniaZajęcia farmaceutów w terenie


   Uczniowie pierwszego roku z kierunku technik farmaceutyczny wraz z nauczycielem prowadzącym mgr Eweliną Miturską – Maj,  26 maja 2017r. zamienili salę lekcyjną na Park Solankowy.  Zajęcia w plenerze odbyły się w ramach realizacji zająć z przedmiotu pracownia farmakognozji.

   Celem zajęć było pogłębianie wiedzy z zakresu botaniki oraz poszerzenie słownictwa poprzez  poznanie różnorodnych gatunków bylin, drzew i krzewów z terenu parku Solankowego. Podczas lekcji w terenie słuchacze  poznali również wiele gatunków roślin przypominali sobie budowę  morfologiczna roślin zielnych. Obserwowali kwitnące krzewy, podziwiali piękno ich barw i kształtów.