wydarzenia„Bezpiecznie do szkoły!”


   W ostatnie dni wakacji tj. 2 września 2017 roku społeczność Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podjęła wspólne działania z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, w Galerii Solnej” przeprowadzono akcję profilaktyczną pod hasłem: „Bezpiecznie do szkoły!”.

   Celem wspólnych działań   było przekazanie dzieciom, młodzieży i dorosłym teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat właściwego zachowania podczas poruszania się po drogach rozpoznawania zagrożeń w ruchu drogowym, a także bezpieczeństwa w trakcie drogi do szkoły.

   Uczniowie szkoły: Joanna Pietruszka, Emilia Krysztofiak, Jakub Promiński oraz absolwentka Weronika Prill pod kierunkiem Moniki Kwaśniewskiej-Adryan i Moniki Kurzawy przedstawili sytuacje pozorowane w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Osoby chętne miały niepowtarzalną okazję do przećwiczenia, na najwyższej jakości sprzęcie zasad udzielania pierwszej pomocy.

   Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Na podkreślenie zasługuje postawa i ogromne zaangażowanie dzieci podczas warsztatów.  Można mieć więc nadzieję, że świadomość w zakresie bezpieczeństwa znacznie wzrosła.