wydarzeniaDzień Edukacji Narodowej   Uroczysty apel z okazji święta Edukacji Narodowej w „Medyku”, odbył się 13 października 2017 roku.W czasie uroczystości, Pani dyrektor Urszula Majewska przekazała pracownikom wyrazy uznania za pełną zaangażowania działalność w procesie kształcenia
i wychowywania słuchaczy. Pracownikom administracji i obsługi Centrum, podziękowała za rzetelnie wykonywaną pracę na rzecz słuchaczy i szkoły oraz osobiste zaangażowanie. 
W czasie uroczystości Pani dyrektor wręczyła „Nagrody Dyrektora”.

   Prowadząca apel, Oliwia Szablewska słuchaczka kierunku opiekunka dziecięca, w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowali nauczycielom i pracownikom Centrum za trud włożony w edukację i wychowanie oraz życzyła, aby kolejne lata pracy były satysfakcjonujące i obfite w sukcesy.

   Wszyscy zgromadzeni wysłuchali koncertu w wykonaniu Rafała Nawrockiego, słuchacza kierunku terapeuta zajęciowy. Głośny aplauz i brawa, świadczyły o tym, że koncert przypadł do gustu wszystkim zebranym. Nauczyciele oraz pracownicy otrzymali róże oraz ręcznie wykonane oryginalne kartki z życzeniami.