wydarzenia„Medyk” bije rekord w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej


   Uczniowie kierunku technik masażysta wraz z opiekunami mgr Marią Barszczak i mgr Elżbietą Orzechowską uczestniczyli we wspólnym biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Spotkanie odbyło się 16 października 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, z inicjatywy wielkiej orkiestry świątecznej pomocy.

   Bicie rekordu było poprzedzone instruktażem udzielania pierwszej pomocy medycznej
w przypadku zatrzymania krążenia. W przedsięwzięciu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Mimo, że przystąpienie do akcji wymagało od uczestników nakładu siły i energii, to satysfakcja z wykonanego zadania, była ogromna.

   Wielką przyjemnością dla społeczności szkolnej było wsparcie kolejnej akcji w regionie, której przyświecał szczytny cel ratowania ludzkiego życia.