wydarzeniaObchody Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca


   Pierwszego dnia w poniedziałek 16 października  2017 roku w siedzibie Centrum, odbyły się warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.  Tego dnia, szkołę odwiedziła duża grupa osób ze środowiska lokalnego, zainteresowana poszerzeniem wiedzy i zdobyciem umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.

   Drugiego dnia we wtorek 17 października 2017 roku uczniowie „Medyka” gościli w Szkole Podstawowej  im Rodu Piastów w Tupadłach. Warsztaty przeprowadzono w klasach trzecich, każde dziecko miało możliwość utrwalenia wiadomości i umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzieci po raz pierwszy udzielały pomocy poszkodowanemu z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

   Trzeciego dnia w czwartek 19 października 2017 roku uczniowie Centrum odwiedzili, stworzoną oraz prowadzoną przez absolwenta „Medyka”, ratownika medycznego Dominika Chmiela,  „Salę Muzeum, Ćwiczeń i Symulacji Akademii Ratownictwa”. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję do poznania historii resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Doświadczyli metod wykorzystywanych w przeszłości do ratowania życia.

   Co roku u ok 400 tyś. mieszkańców Europ stwierdza się zatrzymanie czynności serca. Celem ogólnoeuropejskiej akcji, w którą włączył się inowrocławski „Medyk” było poszerzenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

   Dowodem na potrzebę organizowania akcji, które podnoszą świadomość natychmiastowego rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez światków zdarzenia,  było duże zainteresowanie w środowisku lokalnym.

   Warsztaty poprowadzili uczniowie: Monika Gnitecka, Agnieszka Simińska, Jakub Promiński pod kierunkiem Moniki Kurzawy, Moniki Kwaśniewskiej-Adryan.

   Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach orgaznizowanych przez „Medyk”.