wydarzeniaDzieci uczą się ratować ludzkie życie


   W czwartek 26 października 2017 roku „Medyk” gościł w murach szkoły dzieci z przedszkola „Muzyczna Kraina”. Uczniowie z kierunku opiekun medyczny pod kierunkiem Moniki Kurzawy, nauczały zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
i zdrowia.

   Edukacja odbywała się w atrakcyjnej, zabawowej formie. Dzieci z dużym zaangażowaniem oraz entuzjazmem uczestniczyły w ćwiczeniach pozorowanych przeprowadzanych na specjalistycznym sprzęcie oraz licznych konkursach. Na potwierdzenie odbytego szkolenia przedszkolaki otrzymały dyplomy „Małego Ratownika”
z rąk Pani dyrektor Urszuli Majewskiej.

   Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu stwarza możliwość kształcenia właściwych nawyków u dzieci, przekazując rzetelną, wiarygodną i najnowszą wiedzę z zakresu zasad niesienie pierwszej pomocy. Wiedza i umiejętności praktyczne mogą być przekazywane dalej przez dzieci rodzinie i przyjaciołom. Takie działania są najskuteczniejszym sposobem dotarcia do szerokiej populacji, a tym samym udzielenie pierwszej pomocy, nie będzie dla nich stanowiło bariery trudnej do pokonania.