wydarzeniaUroczyste wręczenie indeksów


   Uroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszych roczników odbyło się na przełomie  października i  listopada 2017 roku. W pierwszej kolejności indeks otrzymali uczniowie „Medyka” kierunków dziennych następnie wieczorowych oraz zaocznych.

   Indeks uczniowie oraz słuchacze, otrzymali z rąk Pani dyrektor Urszuli Majewskiej oraz opiekuna wydziału. Po otrzymaniu indeksu, wobec wszystkich zgromadzonych uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie zobowiązujące do godnego reprezentowania Centrum oraz wybranego zawodu.

   Życzymy wszystkim wysokich wyników w nauce, zrealizowania planów osobistych, zawodowych oraz ukończenia nauki na wybranym kierunku.