wydarzenia„Medyk” uczy pierwszej pomocy medycznej seniorów


   Uczniowie II roku technik masażysta wraz z opiekunami  Elżbietą Orzechowską i Marią Barszczak przedstawili czynności ratownicze w nagłych wypadkach, podopiecznym Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu.

   Pokazy spotkały się z dużym zainteresowaniem seniorów. Instruktaż dotyczył resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora, postępowania w omdleniach, krwotokach i oparzeniach.

   Podopieczni aktywnie włączyli się do ćwiczeń z zakresu powyższych czynności i zadawali dużo pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy medycznej.

   Na zakończenie spotkania zostaliśmy nagrodzeni gromkimi brawami i podziękowaniami w formie dyplomu z życzeniami wszelkiej wytrwałości i pomyślności w szlachetnej misji ratowania zdrowia  i życia ludzkiego.