wydarzeniaKolejna grupa dzieci przeszkolona przez uczniów „Medyka”


   W piątkowy ranek , 1 grudnia 2017 r.   dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach  uczestniczyły w warsztatach pod hasłem „Nie boję się – ratuję”. Celem akcji było szerzenie wiadomości i zdobywanie umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.

   Uczennice Joanna Pietruszka, Monika Gnitecka oraz Emilia Krysztofiak pod kierunkiem Moniki Kurzawy i Moniki Kwaśniewskiej-Adryan przedstawiły podstawowe zasady udzielania  pierwszej pomocy. Dzieci na specjalistycznym sprzęcie ćwiczyły resuscytację krążeniowo-oddechową, używały defibrylatora zewnętrznego, zaopatrywały rany i krwotoki, a także uczyły się jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

   Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności będą  przekazywane dalej przez dzieci rodzinie i przyjaciołom, co wpłynie na podniesienie  świadomości  społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

   Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

   W podziękowaniu za aktywny udział w warsztatach, otrzymały  dyplomy oraz zakładki ze schematem BLS.