wydarzenia„Do Medyka po wiedzę i bezpieczeństwo”


   Tegoroczny „Dzień Medyka” pod hasłem „Do Medyka po wiedzę i bezpieczeństwo” zorganizowano we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu. Odbył się 1 lutego 2018 r., w siedzibie Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.

   „Dzień Medyka” na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń szkolnych, rok rocznie uczestniczy w nim społeczność lokalna. W tej edycji położono nacisk na podniesienie świadomości  społecznej  w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, edukację i profilaktykę zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne diagnozowanie.

   Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drogach, o których w przystępny sposób opowiedzieli asp. szt. Izabella Drobniecka, st. sierż. Michał Parzyszek oraz komendant Sebastian Górski Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Ponadto zaproszeni gości uczestniczyli w licznych warsztatach organizowanych na terenie szkoły, program obejmował:

  • „ Tajemnice ludzkiego ciała”, Elżbieta Orzechowska
  • „Chwila relaksu w pracowni masażu”, Barbara Ruczkowska, Krzysztof Kłos
  • „Miej styl i bądź sobą- warsztaty kreowania wizerunku”, Anna Bryfczyńska
  • „To nie takie trudne”- warsztaty rękodzieła, Lucyna Gąsiorowska, Anna Basa
  • „Spojrzenie na osobę niepełnosprawną/chorą”- warsztaty opieki nad  osobą chorą, Longina Zagórska, Maria Kujawa
  • „Zrozumieć malucha”- pokaz pielęgnacji niemowlęcia, Maria Barszczak
  • „Łap i dbaj o biust„ - profilaktyka raka piersi, Adrianna Szyperska-Ślaska
  • „Jak to działa„- pokazy wytwarzania leków recepturowych, Daniel Modnicki
  • „Nie boję się- ratuję”- pokazy udzielania pierwszej pomocy, Anna Urbaniak

 

   Zajęcia te pozwoliły na zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających  poza działania ściśle medyczne i odnoszące się do kształtowania postaw w dbałości o zdrowie.

   Równolegle z akcją prowadzoną w szkole, na terenie Inowrocławia młodzież „Medyka” pod opieką Moniki Kurzawa wraz sier. sztab. Małgorzatą Świerczyńską z Wydziału Ruchu Drogowego oraz sier. Michałem Sopolińskim z Żandarmerii Wojskowej, zatrzymanym kierowcą udzielali informacji związanych z zasadami niesienia  pierwszej pomocy. Rozdawane były niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pakiety ochrony osobistej- maseczka do sztucznej wentylacji, rękawiczki. Rozdano 80 pakietów, tym samym zwiększono poczucie bezpieczeństwa osobom udzielającym pierwszej pomocy poszkodowanym. 

   W obchodach „Dnia Medyka”, udział wzięła społeczność szkolna oraz zaproszona młodzież szkół średnich z powiatu inowrocławskiego. Organizatorzy już dziś planują kolejną akcję.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!