wydarzeniaWycieczka do Szkoły Rodzenia


   W dniach 8 i 9 lutego słuchacze kierunku technik masażysta wraz z opiekunem mgr Barbarą Ruczkowską, uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Beatę Gezela ze Szkoły Rodzenia w Inowrocławiu.

   Szkoła rodzenia realizuje zadania programowe tj: psychofizyczne przygotowanie przyszłych rodziców do odbycia porodu, promowanie karmienia naturalnego oraz wyeliminowanie lęku w opiece nad niemowlęciem, mobilizowanie par do aktywności ruchowej.

   Uczniowie wysłuchali wykładu oraz uczestniczyli w warsztatach. Tego rodzaju zajęcia stanowią doskonałą okazję do poszerzenie nie tylko wiedzy, ale również zdobywania nowych umiejętności radzenia sobie z bólem w różnych formach relaksacji. Słuchacze z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.