wydarzeniaDzień Kobiet z „Medykiem”


    Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu kontynuując współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa współorganizowało wraz z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, WORD-em Odziałem Terenowym w Inowrocławiu, PZMOT-em w Inowrocławiu oraz Starostwem Powiatowym, trening doskonalenia techniki jazdy. Tym razem ze szkolenia, które odbyło się 3 marca 2018 r.  mogły skorzystać wyłącznie panie z okazji zbliżającego się „Dnia Kobiet”.

   Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Dla "odświeżenia" sobie przepisów ruchu drogowego, uczestniczki rozwiązywały test teoretyczny. Panie miały okazję jazdy samochodami WORD-u wraz z instruktorem. Wysłuchały porad specjalisty z dziedziny doskonalenia techniki jazdy oraz policyjnych wskazówek w zakresie poruszania się po drogach.

   Panie bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowanych warsztatach podczas, których przekazano wiedzę oraz umiejętności dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Na stanowiskach pozorowanych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu prezentowano sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia. Uczestniczki szkolenia miały okazję do przećwiczenia czynności ratujących życie i zdrowie. Zajęcia poprowadzili: Joanna Pietruszka, Emilia Krysztofiak, Jakub Promiński pod kierunkiem Moniki Kurzawy.

    Każdy z nas ma obowiązek, udzielenia   pomocy w stanach zagrożenia życia oraz zdrowia. „Medyk” jako lider w zakresie nauczania zasad pierwszej pomocy, chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem ze środowiskiem, organizując różnego rodzaju warsztaty w tym zakresie.