wydarzeniaXXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy
PCK - etap Rejonowy w „MEDYKU”


   Dzień 11 maja 2018r. był w „MEDYKU” dniem szczególnym. Po raz kolejny bowiem byliśmy wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Zarząd Rejonowy Inowrocław  współorganizatorami i gospodarzami tego szczytnego wydarzenia.

   Celem Mistrzostw było podniesienie i sprawdzenie poziomu umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych, a także propagowania ujednoliconych doktryn udzielania pierwszej pomocy zgodnych z zasadami Unii Europejskiej.

   Do rywalizacji przystąpili uczniowie z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych z Inowrocławia
i okolic. Mieli oni za zadanie przejść przygotowaną trasę, na której rozmieszczone zostały stacje z upozorowanymi przypadkami. Ocenie podlegało zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym, rozpoznanie występujących urazów i udzielenie pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi standardami oraz umiejętność współpracy w zespole.

Laureatami zostali:

I miejsce -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu

II miejsce -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu

III miejsce - Szkoła Ponadgimnazjalna im .W. Łokietka w Inowrocławiu

   Uczniowie „Medyka” z kierunku technik masażysta M. Woźniak, M. Nowak,
M. Kwiatkowska, M. Klimaszewski pełnili role pozorantów. Sędziami punktowymi na poszczególnych stacjach byli nauczyciele naszego Centrum mgr Anna Urbaniak, mgr Elżbieta Orzechowska, mgr Maria Barszczak, mgr Anna Dobecka.

   Zwycięskiej drużynie gratulujemy - będzie ona reprezentować odział PCK Inowrocław
w kolejnym etapie mistrzostw.