wydarzeniaWarsztaty pod hasłem „Mały ratownik”


   Kontynuując edukację z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w środowisku lokalnym uczennice Monika Gnitecka i Michalina Michalak pod kierunkiem Moniki Kurzawy. Poprowadziły warsztaty pod hasłem „Mały ratownik”. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Inowrocławiu  stwarza  możliwość kształcenia właściwych nawyków u dzieci, licząc, że w przyszłości, udzielenie pierwszej pomocy, nie będzie dla nich stanowiło bariery trudnej do pokonania.

   W poniedziałek 14 maja 2018 r. warsztaty przeprowadzono w Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu, natomiast 17 maja w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Nad Gopłem” w Kruszwicy.

   Na początku dzieci uważnie wysłuchały jak istotne są pierwsze chwile w stanach zagrożenia  życia oraz jak należy się w takiej sytuacji zachować. Każdy z uczestników mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń.

   Zajęcia odbywały się   w atrakcyjnej, zabawowej formie. Dzieci z dużym zaangażowaniem oraz entuzjazmem uczestniczyły w ćwiczeniach pozorowanych przeprowadzanych na specjalistycznym sprzęcie oraz licznych konkursach.

   W podziękowaniu za aktywny udział w warsztatach dzieci otrzymały  dyplomy  „Małego Ratownika”   oraz zakładki ze schematem BLS.