wydarzeniaKonkurs ,,Pacjent geriatryczny - podejście holistyczne"


   W dniu 19.05.2018 odbył się finał konkursu ,,Pacjent geriatryczny - podejście holistyczne" studium przypadku. Konkurs przeznaczony był dla słuchaczy  kierunku opiekun medyczny. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy w aspekcie starzenia w płaszczyźnie biologicznej i psychospołecznej.

   Do konkursu przystąpiło 15  osób. Komisja w składzie : Agata Opalska, Ewa Komendzińska i Beata Pawlak postanowiły przyznać dwa pierwsze, dwa drugie, dwa trzecie, dwa czwarte miejsca oraz trzy wyróżnienia. Pierwsze trzy miejsca otrzymali:

  1. miejsce: Jolanta Kurtysiak i Magdalena Kukuczka.
  2. miejsce: Magdalena Majchrzak i Katarzyna Sołtysiak.
  3. miejsce: Wojciech Puszczykowski i Anita Kijanowska.

   Uroczystość odbyła się w obecności Pani dyrektor Urszuli Majewskiej, Pani kierownik szkolenia praktycznego Anny Urbaniak oraz opiekuna kierunku Marii Kujawy.

   Wszyscy uczestnicy z rąk pani Dyrektor otrzymali gratulacje i drobne upominki.

   Za udział w konkursie organizatorzy  serdecznie dziękują.