wydarzeniaLekcja udzielania pierwszej pomocy


   Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, jako lider edukacji w zakresie nauczania zasad pierwszej pomocy, już kolejny raz zorganizowało interesującą lekcję. Tym razem w sobotnie popołudnie, 16 czerwca 2018 roku  przedstawiciele  „Medyka”, zagościli w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej we Wronowach, gdzie odbywał się „Festyn Rodzinny”. Jednym z punktów wydarzenia były warsztaty z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, prowadzony przez uczniów „Medyka”.

   Uczestnicy festynu mieli możliwość, przećwiczyć jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, używając automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz zaopatrzyć rany i krwotoki. W czasie ćwiczeń wykorzystano sprzęt specjalistyczny, który wzbudził duże zainteresowanie.

   Gratulujemy organizatorom pomysłu włączenia do programu festynu elementów bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że świadomość i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy znacznie wzrosły.