wydarzeniaZasady udzielania pierwszej pomocy podczas „Rajdu rowerowego”


   Przedstawiciele inowrocławskiego „Medyka”, dbając o edukację w środowisku lokalnym w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy, 22 września 2018 roku, na zaproszenie Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu szkolili uczestników „Rajdu rowerowego” oraz mieszkańców Kruszy Podlotowej. Podczas imprezy zaprezentowano podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową, używali automatycznego defibrylatora zewnętrznego, zaopatrywali rany i krwotoki.

   Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Inowrocławiu stwarza możliwość kształcenia właściwych postaw, przekazując rzetelną, wiarygodną i najnowszą wiedzę z zakresu zasad niesienie pierwszej pomocy. Wszystkim uczestnikom rajdu, serdecznie gratulujemy pokonania 30 kilometrów w trudnych warunkach atmosferycznych oraz zaangażowania w przeprowadzonym szkoleniu.  Mamy nadzieję, że po odbytej lekcji świadomość i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy znacznie wzrosły.