wydarzeniaKierowco - reaguj i udzielaj pomocy


   Już po raz kolejny włączyliśmy się w organizację wraz z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, WORD-em Odziałem Terenowym w Inowrocławiu,  Starostwem Powiatowym akcji pt. Trening doskonalenia techniki jazdy- edycja jesienna.  Tym razem ze szkolenia, które odbyło się 15 października 2018 r.  mogły skorzystać osoby, które  jako pierwsze zadzwoniły do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

   Rozpoczęto  od przypomnienia  sobie przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy spotkania mieli  m.in.  okazję jazdy samochodami WORD-u wraz z instruktorem. Drugą część wydarzenia stanowiły warsztaty, podczas  których przekazano wiedzę oraz umiejętności dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Na stanowiskach pozorowanych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu prezentowano  m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia. Zapoznano odbiorców z obsługą automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), ćwiczono umiejętności w zakresie zabezpieczania ran. Zajęcia poprowadziły : Joanna Pietruszka, Emilia Krysztofiak pod kierunkiem Moniki Kurzawy.

   Każdy z nas ma obowiązek, udzielenia   pomocy w stanach zagrożenia życia oraz zdrowia. „Medyk” jako lider w zakresie nauczania zasad pierwszej pomocy, chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem ze środowiskiem, organizując różnego rodzaju warsztaty w tym zakresie. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy !