wydarzeniaUroczyste wręczenie indeksów


   W sobotę 8 grudnia odbyło się w naszej szkole uroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszych roczników kierunków zaocznych –  opiekuna medycznego, technika sterylizacji medycznej i technika usług kosmetycznych.

   Pani dyrektor Centrum Urszula Majewska powitała wszystkich, przedstawiła właściwą postawę ucznia i podkreśliła wagę odpowiedzialności  za podejmowaną w przyszłości pracę zawodową oraz życzyła słuchaczom wytrwałości oraz cierpliwości w dążeniu do obranego celu.

   Następnie każdy uczeń osobiście odebrał z rąk Pani dyrektor indeks wraz z gratulacjami, do których przyłączyli się także wychowawcy klas.

   Po otrzymaniu indeksu, wobec wszystkich zgromadzonych słuchacze klas pierwszych złożyli ślubowanie zobowiązujące do godnego reprezentowania Centrum oraz wykonywania wybranego zawodu.

   Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor w ciepłych słowach złożyła wszystkim zebranym  serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

   Życzymy wszystkim dużo satysfakcji i radości z odkrywania nowej wiedzy, pozytywnych wyników
w nauce oraz zrealizowania planów i ukończenia nauki na wybranym kierunku.