wydarzeniaInterdyscyplinarny warsztat z symulatorem odczuć starczych


   W ”Medyku”  11 grudnia 2018 r.  po raz kolejny odbyło się  spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o...”, tym razem na temat „Czym jest starość? Interdyscyplinarny warsztat z symulatorem odczuć starczych”. Warsztat poprowadziła dr Marta Podhorecka we współpracy z asystentami z Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy.

   Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jak zachodzi proces starzenia i jak dbać o swoje zdrowie tak, aby starość była pomyślna. Obecnie długość życia wydłuża się . W Polsce szacuje się, że żyje ponad 4 tysiące 100-latków.

   Ciekawym i kulminacyjnym elementem spotkania było wcielenie się przez uczniów w osobę starszą poprzez założenie symulatora odczuć starczych i wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego np. picie, jedzenie, telefonowanie. Kluczowym momentem eksperymentu na symulatorze było jednak jego zdjęcie. Wtedy dopiero uczniowie poddani temu doświadczeniu docenili swoją sprawność jako ludzi młodych i bardziej zrozumieli nieporadność seniorów w najprostszych czynnościach codzienności.

   Dla  uczniów „Medyka”, którzy w przyszłości będą opiekować się osobami starszymi, było to bardzo pożyteczne doświadczenie, pozwalające poruszyć pokłady swojej empatii do ludzi starszych. Dzięki eksperymentowi uczestnicy zajęć poznali „namacalnie” naturę starości, co na pewno pozwoli na traktowanie przez nich seniorów z większą wyrozumiałością i szacunkiem.