wydarzeniaPierwsi absolwenci kierunku technik elektroradiolog


   W ostatni poniedziałek stycznia 2019 roku w  Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się niecodzienna uroczystość, mury naszej szkoły opuściła pierwsza grupa absolwentów kierunku technik elektroradiolog.

   Ceremonia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu.
Następnie głos zabrała Pani dyrektor Centrum Urszula Majewska, która pogratulowała absolwentom zaangażowania w naukę i osiągania satysfakcjonujących wyników. Podziękowała również za ich zaangażowanie i aktywny udział w życiu szkoły i środowiska oraz wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia szkoły. Przypomniała, że największym skarbem jest wiedza. Podkreśliła, że życie ludzkie jest nieustanną pracą -  nad sobą i nad doskonaleniem własnego warsztatu. Wspomniała także o empatii, szczególnie ważnej w zawodach medycznych.

   Absolwenci  odebrali z rąk Pani Dyrektor świadectwo ukończenia szkoły.Złożyli uroczyste przyrzeczenie, będące zobowiązaniem, do etycznego i odpowiedzialnego wykonywania przyszłego zawodu. Przedstawiciel absolwentów w ciepłych słowach podziękował dyrekcji, nauczycielom  za trud, a także troskę, cierpliwość i wyrozumiałość.

   Mimo radosnego, uroczystego nastroju po pięciu semestrach wspólnej nauki nie obyło się oczywiście bez łez, pamiątkowych fotografii, obietnic odwiedzin szkoły i spotkań.

   W imieniu kadry i społeczności szkolnej życzymy osobom kończącym naukę spełnienia marzeń, satysfakcjonującej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu, a przede wszystkim pozytywnego wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.