wydarzenia„Mały ratownik”


   Kolejny raz społeczność „Medyka” zorganizowała warsztaty  z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.  Uczniowie kierunku technik masażysta uczyli dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu.

   Warsztaty prowadzone były w atrakcyjnej, zabawowej formie. Dzieci z dużym zaangażowaniem oraz entuzjazmem  ćwiczyły  na specjalistycznym sprzęcie między innymi: zasady wzywania służb ratunkowych, resuscytację krążeniowo-oddechową oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej.

   Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu  stwarza możliwość kształcenia właściwych nawyków u dzieci licząc, że w przyszłości, udzielenie pierwszej pomocy, nie będzie dla nich stanowiło bariery trudnej do pokonania.