wydarzeniaWyróżnienie dla „MEDYKA”


   Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest placówką rozpoznawalną, z wieloletnią tradycją w zakresie kształcenia medycznego.  Dbamy o to by szkoła była liderem na regionalnym rynku edukacyjnym. Dlatego od 2006 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy kształcimy  techników masażystów. Jest to jeden z najbardziej popularnych kierunków kształcenia i cieszy się on niezmiennie dużym zainteresowaniem.

   Trud i zaangażowanie  kadry pedagogicznej zostały nagrodzone.  Podczas  pierwszego dnia  XIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowej zatytułowanej „Masaż wyzwaniem dla współczesnej medycyny i kosmetologii”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zostaliśmy docenieni.  Pani Dyrektor Urszula Majewska odebrała  dyplom i statuetkę, będące wyrazami uznania  „za rozwój i popularyzację masażu w Polsce”. Jest to ogromne wyróżnienie przyznawane przez specjalistów z zakresu masażu.

   Podczas konferencji prowadzone były wykłady oraz prezentowano pokazy  różnych rodzajów masażu leczniczego i medycznego.  Odbywały się również warsztaty, na których  poszerzano zagadnienia przedstawiane na wykładach. Czynnym uczestnikiem konferencji był  nauczyciel M-SCKZiU fizjoterapeuta Dariusz Fielek, który prowadził pokazy masażu medycznego.

   Dziękujemy organizatorom konferencji za zaproszenie i docenienie naszych działań na rzecz propagowania wiedzy o masażu, to dla nas ogromna satysfakcja.