wydarzeniaMEDYK na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Wolontariat wobec wyzwań starości”


  17 maja w Teatrze Miejskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona problemowi wolontariatu „Wolontariat wobec wyzwań starości”. Organizatorami konferencji był Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii Św. Ducha w Inowrocławiu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

   Wydarzenie stanowiło odpowiedź na pogłębiający się problem starzejącego się społeczeństwa i wynikającą z tego potrzebę świadczenia pomocy osobom starszym oraz poprzez osoby starsze. Głównym celem inicjatywy było popularyzowanie idei wolontariatu. Działania wolontariackie odgrywają znaczącą rolę w wielu dziedzinach, takich jak edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia czy kultura. Mają istotny udział w wychowaniu przez nawiązywanie do wartości społecznych oraz nowoczesnych koncepcji wychowania. Kształtują kompetencje interpersonalne, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwiają na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz stwarzają dodatkowe możliwości rozwoju.