wydarzeniaTrening doskonalenia techniki jazdy


   Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu współorganizowało wraz z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, WORD-em Odziałem Terenowym w Inowrocławiu, PZMOT-em w Inowrocławiu oraz Starostwem Powiatowym, zorganizowały  kolejne szkolenie z doskonalenia techniki jazdy. Tym razem szkoleniem  objęci zostali  młodzi  kierowcy do 21 lat.

   Jak zawsze   organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Uczestnicy mieli okazję jazdy samochodami WORD-u wraz z instruktorem. Możliwość zmierzenia się z testem Stewarta. Podczas spotkania, zaprezentowano cykl policyjnych porad i wskazówek na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

   „Medyk” jako lider w zakresie nauczania zasad pierwszej pomocy, chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem ze środowiskiem, organizując różnego rodzaju warsztaty w tym zakresie. We  wtorek  21 maja  2018 roku, podczas kolejnej edycji  treningu doskonalenia techniki jazdy przekazano wiedzę oraz umiejętności dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Na stanowiskach pozorowanych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu prezentowano sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia. Uczestnicy szkolenia mieli okazję do przećwiczenia czynności ratujących życie i zdrowie.