wydarzenia„Odkrywamy talenty…”


   Słoneczna sobota 25 maja 2019 roku w czytelni Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu była dniem kolejnego wydarzenia, zorganizowanego w ramach cyklu „Odkrywamy talenty…”. Słuchacze, nauczyciele, a także czytelnicy spoza szkoły mieli okazję spotkać się z utalentowaną słuchaczką  kierunku technik farmaceuta Panią Kamilą Bisialską i posłuchać wierszy jej autorstwa.

   Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Urszula Majewska. W kilku słowach zauważyła, że twórczość poetycka Pani Kamili jest wyrazem jej wrażliwości, spojrzenia na świat, który nas otacza oraz umiejętności dostrzegania tego, co dla innych pozostaje niedostrzegalne.  Wielokrotnie podczas spotkań organizowanych w bibliotece mięliśmy okazję zauważyć jak młoda poetka reaguje na poruszane tematy. Uczestnicząc w wydarzeniu tworzyła wiersz. Tak było podczas prelekcji Pana Piotra Strachanowskiego zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości, czy podczas wernisażu otwarcia wystawy malarstwa Pani Sylwii Szczuraszek. Autorka wierszy opowiedziała o pierwszych próbach poetyckich i o tomiku „Złote myśli wierszem pisane”, który wydała dzięki pomocy zaprzyjaźnionego Domu Kultury. Pani Kamila wspominała też o swoich inspiracjach i w ujmujący sposób prezentowała oraz komentowała swoje wiersze.

Na zakończenie nasza poetka w pięknych, wzruszających słowach podziękowała za wsparcie swojej babci, która była gościem honorowym oraz Pani dyrektor za umożliwienie zorganizowania spotkania, a także Paniom bibliotekarkom za poświęcony czas i pomoc. Jesteśmy wdzięczni za to, że Pani Kamila, jak sama to ujęła „wpuściła nas do swojego świata” . Dziękujemy za miło spędzony wspólnie czas i emocje które uruchomiły w nas jej teksty, mamy nadzieję, że natchnienie nie będzie jej opuszczało, i że niebawem zbierze materiał na kolejny tomik swojego autorstwa.