wydarzeniaUroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


   W poniedziałek 3 września miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.  Apel prowadziły udzielające się w Samorządzie Szkolnym uczennice kierunku terapeuta zajęciowy. Na wstępie powitano dyrekcję, nauczycieli oraz wszystkich zgromadzonych uczniów i słuchaczy.

   Po wprowadzeniu sztandaru wszyscy odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.  Następnie głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Urszula Majewska, która powitała zebranych ciepłymi słowami. Podkreślając wagę i znaczenie wiedzy zwróciła uwagę na jej szczególny charakter w zawodach społecznych i medycznych. Zasygnalizowała też fakt, że ze względu na szczególne cechy charakteru przedstawicieli tych zawodów nie każdy może się w nich realizować.  Na zakończenie życzyła wszystkim zapału i zaangażowania do nauki i pracy oraz wytrwałości na cały rok.

   W czasie uroczystości przedstawieni zostali opiekunowie pierwszych roczników. Następnie młodzież spotkała się z wychowawcami.