wydarzeniaSukces naszych słuchaczek


   W dniu 14.02.2020 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Gnieźnie odbył się Konkurs pn. " Nowe techniki pracy z podopiecznym - Tworzenie obrazów techniką pouringu" słuchaczki pierwszego roku Terapii zajęciowej osiągnęły ogromny sukces. I miejsce zdobyła p. Elżbieta Grodzka a III miejsce p. Agnieszka Dobrosielska