wydarzeniaWspaniały wynik z ewaluacji zewnętrznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu


   Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, odbyło się 14 kwietnia w siedzibie „Medyka”.

   Wydarzenie to stanowiło podsumowanie procesu zbierania, analizowania i wartościowania danych pracy Centrum. Ewaluację zewnętrzną przeprowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Beata Wasilewska oraz Pan Wojciech Gliwiński.

   Wyniki przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej potwierdziły doskonałą opinię o inowrocławskim „Medyku”. Uzyskano bardzo wysokie  wyniki, co świadczy o doskonałej realizacji wszystkich wymagań. (patrz cały raport)

   Badaniu, w ramach ewaluacji,  podlegały trzy obszary pracy szkoły:

  • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
  • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
  • Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego            i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

   Gospodarzy uroczystości, zaszczycili swoją obecnością dostojni goście wśród nich Pan Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Tadeusz Dąbrowski dyrektor Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Domicela Kopaczewska dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

   Raport z ewaluacji Panu Zbigniewowi Ostrowskiemu oraz Pani Urszuli Majewskiej wręczył Pan Tadeusz Dąbrowski.

   Na ręce Pani dyrektor Urszuli Majewskiej, zaproszeni goście złożyli słowa uznania oraz gratulacje z otrzymanej wspaniałej oceny pracy szkoły. Życzyli również dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

   Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów Centrum pod hasłem: „Szlachetne postępowanie bez oczekiwania korzyści z niego wynikających – w znanych cytatach”. Uczniowie zacytowali piękne słowa. Wypowiedziane przez wielkich i mądrych ludzi na temat niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

   Na zakończenie uroczystości wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu Pani Katarzyny Kucharskiej oraz Pana Tomasza Kucharskiego z zaprzyjaźnionej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.

   Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.