wydarzeniaChoroba Alzheimera - konieczna cierpliwość, zrozumienie, opanowanie


Dnia 14 listopada obchodzony jest „Dzień Seniora” z tej okazji w Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej otwarto cykl spotkań pt. „POROZMAWIAJMY O ZDROWIU”.

Pierwsza impreza odbyło się pod hasłem „Choroba Alzheimera - konieczna cierpliwość, zrozumienie, opanowanie”.

Uczestnicy wysłuchali prelekcji mgr Moniki Kurzawy na temat choroby Alzheimera. Następnie, wszyscy obejrzeli wzruszający film zrealizowany na podstawie powieści Nicholasa Sparksa „Pamiętnik”.

Odbyła się również wystawa książek, których treści poruszały omawiany temat. W spotkaniu udział wzięli słuchacze oraz nauczyciele szkoły.

Organizatorem imprezy była mgr Monika Kurzawa - nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz biblioteka szkolna.