wydarzenia



Wiosenny weekend z atrakcjami


Dnia 11 maja 2013 roku Hipermarket Carrefour zorganizował WIOSENNY WEEKEND Z ATRAKCJAMI. Do udziału w festynie zaproszeni również zostali słuchacze Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu. Słuchacze z wydziału ratownik medyczny: Agnieszka Lewandowska, Olga Lewicka, Tomasz Kubiak, Patryk Kucharski oraz wydziału terapia zajęciowa: Weronika Lisiak, Anna Burczak pod nadzorem nauczyciela mgr Anny Dobeckiej zaprezentowali pokazy udzielania pierwszej pomocy. W trakcie pokazów pokazali jak prawidłowo prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, dokonywali pomiarów ciśnienia tętniczego.

Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem a osoby zainteresowane chętnie wykonywali ćwiczenia na fantomie. Słuchaczki wydziału terapii zajęciowej zorganizowały wystawę prac plastycznych. Prace wykonano w czasie zajęć lekcyjnych. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz wzbudziła wiele pozytywnych emocji. Zachwycano się różnorodnością technik plastycznych, pomysłowością i estetyką wykonania.